Disclaimer

Disclaimer


Op deze pagina vindt u de disclaimer van Uzat.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door A&I Kantoorinrichting. Wij geven in deze disclaimer aan onder welk voorbehoud wij u de informatie op onze website aanbieden.

www.uzat.nl


A & I Kantoorinrichting, eigenaar van deze website, verleent u toegang tot deze website, die u uitnodigt om ons aanbod aan te schaffen of onze diensten te bestellen. Wij behouden ons daarbij het recht voor om de informatie die wij publiceren op ieder moment aan te passen, of onderdelen daarvan te verwijderen. Dit doen wij zonder dat wij u daarover hoeven te informeren.

Auteursrechten


Alle rechten van het intellectuele eigendom betreffende deze website liggen bij A & I kantoorinrichting. Het gebruik van de informatie op onze website is gratis, zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regels van het dwingend recht (zoals citaatrecht). Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van A & I Kantoorinrichting is het dan ook niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Dit tenzij bij specifieke materialen anders is aangegeven.

Beperkte aansprakelijkheid


Wij streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht de inhoud van deze website ondanks onze inspanningen onjuist of onvolledig zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De inhoud wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden en kan op elk moment wijzigen, zonder voorafgaande mededeling.

Onze prijzen


Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van bedoelde prijzen. Ontstaan daarbij echter fouten die herkenbaar zijn als typfouten danwel programmeerfouten, dan is dat nooit een aanleiding om een contract met A & I Kantoorinrichting te mogen veronderstellen of claimen.

Hyperlinks


Voor de op www.uzat.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kunnen wij nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Wijzigingen


Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Mocht dit het geval zijn, dan vindt u de meest recente versie van deze disclaimer altijd op deze pagina.

Vragen, klachten of opmerkingen


Heeft u na het lezen van deze disclaimer vragen, opmerkingen of klachten? Neemt u dan gerust contact met ons op via ons contactformulier.


Contactgegevens


A & I Kantoorinrichting
Kollenbergweg 50
1101 AR, Amsterdam

Telefoon: 020-4704057
E-mail: contactformulier

KvK-nummer: 35029813
Btw-id: NL001541556B76